DVD เกมส์เครื่อง MegaDrive

100.00บาท


สิ่งที่อยู่ในแผ่น
-โปรแกรมเล่น เครื่อง MEGADRIVE บนคอมพิวเตอร์
-เกมส์จำนวน 1,375 เกมส์

สำหรับ
- เล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรมจำลองเครื่อง MEGADRIVE ครับ
-เล่นในเครื่อง XBOX ที่ได้ทำการลงโปรแกรมไว้แล้ว